Traduceri literare


Volume traduse (din limba italiană)

CLAUDIO MAGRIS, Călătorie nesfârşită, traducere din limba italiană de Afrodita Carmen Cionchin, Editura RAO, Bucureşti, 2010, 256 p. (titlul original: L’infinito viaggiare)

CLAUDIO MAGRIS, O altă mare, în româneşte de Afrodita Cionchin, Editura Univers, Bucureşti, 1999, 120 p. (titlul original: Un altro mare)


Traduceri literare în volume colective şi reviste (din limba italiană)

CLAUDIO MAGRIS, Dieter Schlesak sau imposibila întoarcere acasă, prezentare şi traducere, „România Literară”, Bucureşti, anul XLIII, 2011, nr. 32, pp. 20-21

Un italian care promovează icoanele de la Sibiel, „Lumina”, 11 octombrie 2010, pp. 8-9

CLAUDIO MAGRIS, Adevărata noastră maladie, prezentare şi traducere, „Orizont”, Timişoara, anul XX, 2008, serie nouă, nr. 6 (1509), p. 16

LORENZO RENZI, Mioriţa la Padova, prezentare şi traducere, „Orizont”, Timişoara, anul XX, 2008, serie nouă, nr. 6 (1509), p. 17

GIOVANNI RUGGERI, Roma – oraşul etern, „Carpatair Magazine”, nr. 8, 12/2008-02/2009, pp. 20-41

CLAUDIO MAGRIS, Microcosmosuri, prezentare şi traducere, „Orizont”, Timişoara, anul XIV, 2002, serie nouă, nr. 9 (1440), p. 32

CLAUDIO MAGRIS, O altă mare, prezentare şi traducere, „Orizont”, Timişoara, anul XI, 1999, serie nouă, nr. 4 (1407), p. 12

UMBERTO ECO, Comentarii la „Numele trandafirului”, prezentare şi traducere, „Orient latin”, Timişoara, anul V, 1999, nr. 13, p. 24

CAROLUS CERGOLY, Complexul Împăratului, pp. 64-71; CAROLUS CERGOLY, Fragmente dintr-un jurnal intim, pp.115-117; PRIMO LEVI, Armistiţiul, pp. 464-471, prezentare a scriitorilor şi traducere în volumul Europa Centrală. Memorie, paradis, apocalipsă, coordonat de Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu, Editura Polirom, Iaşi, 1998

UMBERTO ECO, Căutarea limbii perfecte, prezentare şi traducere, „Orizont”, Timişoara, anul X, 1998, serie nouă, nr. 8 (1399), p. 30

CAROLUS CERGOLY, Complexul Împăratului, prezentare şi traducere, „Orizont”, Timişoara, anul X, 1998, serie nouă, nr. 8 (1399), p. 7


Recenzii la volumele traduse

RADU CIOBANU, Călători, în revista „Orizont”, Timişoara, anul XXII, 2010, serie nouă, nr. 12 (1539), p. 15

GEO VASILE, Magris, călătoria iniţiatică, în revista „Luceafărul de dimineaţă”, Bucureşti, nr. 43/2010, p. 4

VIOREL MARINEASA, A călători, recenzie la volumul Claudio Magris, Călătorie nesfârşită, traducere de Afrodita Carmen Cionchin (Editura RAO, Bucureşti, 2010), în revista „Orizont”, Timişoara, anul XXII, 2010, serie nouă, nr. 6 (1533), p. 19

DORIN-LIVIU BÎTFOI, Enrico, omul invizibil, contra lui Mitică, băiat bun, recenzie la volumul Claudio Magris, O altă mare, traducere de Afrodita Cionchin (Editura Univers, Bucureşti, 1999), în revista „România literară”, Bucureşti, anul XXXIII, nr. 16 / 2000, p. 22


Prezentare de carte

ROBERT ŞERBAN, Emisiunea "Piper pe limbă" de la TVR Timişoara, 22 mai 2010


Interviuri cu scriitori şi personalităţi culturale din Italia
(realizate în italiană şi traduse în română)


BRUNO MAZZONI, „Vremea dezinteresului a trecut, Italia începe să descopere literatura română” – Interviu cu profesorul şi cercetătorul Bruno Mazzoni de la Universitatea din Pisa, în „Actualitatea literară”, Lugoj, nr. 7, anul II, aprilie 2011, p. 16

CLAUDIO MAGRIS, A călători este metafora vieţii – Interviu cu scriitorul şi germanistul Claudio Magris, în „România Literară”, Bucureşti, anul XLIII, 2011, nr. 1, pp. 20-21

MARIO ANDREA RIGONI, Cioran are foarte mulţi admiratori necunoscuţi sau secreţi – Interviu cu profesorul şi cercetătorul Mario Andrea Rigoni de la Universitatea din Padova, „Dilemateca”, Bucureşti, anul V, 2010, nr. 55, pp. 88-91

LORENZO RENZI, Magnificii limbii române – Interviu cu profesorul şi cercetătorul Lorenzo Renzi de la Universitatea din Padova, „Orizont”, Timişoara, anul XXI, 2009, serie nouă, nr. 1 (1516), pp. 4-5 şi 13

BRUNO MAZZONI, Precum zarurile aruncate pe masa de joc – Interviu cu profesorul şi cercetătorul Bruno Mazzoni de la Universitatea din Pisa, „Orizont”, Timişoara, anul XX, 2008, serie nouă, nr. 6 (1509), pp. 14-15

GIOVANNI RUGGERI, România, o imagine trădată. Prejudecăţi, carenţe şi distorsiuni în presa italiană – Interviu cu jurnalistul şi eseistul italian Giovanni Ruggeri, „Orizont”, Timişoara, anul XX, 2008, serie nouă, nr. 6 (1509), p. 21

CLAUDIO MAGRIS, Entre miroirs parallèles: Trieste/Timişoara (entretien inédit), propos recueillis par Afrodita Carmen Cionchin (Fragment tiré du volum De cealaltă parte – dialog cu Claudio Magris [De l’autre côté – Dialougue avec Claudio Magris], à paraître aux Éditions Polirom, Iaşi, Roumanie), în Le Banat: un Eldorado aux confinis, Cultures d’Europe Centrale, Hors série N° 4/2007, Centre Interdisciplinaire de Recherches Centre Européennes Université de Paris-Sorbonne/ Paris IV, pp. 73-84

CLAUDIO MAGRIS
Un feuilleton de zece interviuri cu scriitorul italian Claudio Magris, specialist în problemele Europei Centrale:
Orice scriitor este un om al Frontierei, „Orizont”, Timişoara, anul XIV, 2002, serie nouă, nr. 9 (1440), p. 16-17 (partea întâi)
Austria şi metaforele sfârşitului lumii, „Orizont”, Timişoara, anul XIV, 2002, serie nouă, nr. 10 (1441), pp. 16-17 (partea a II-a)
„Danubius”, angoasa defensivă, „Orizont”, Timişoara, anul XIV, 2002, serie nouă, nr. 11 (1442), pp. 16-17 (partea a III-a)
„O altă mare” sau Viaţa ca refuz, „Orizont”, Timişoara, anul XIV, 2002, serie nouă, nr. 12 (1443), pp. 16-17 şi 31 (partea a IV-a)
Un carnaval nebun şi sângeros, „Orizont”, Timişoara, anul XV, 2003, serie nouă, nr. 1 (1444), pp. 16-17 (partea a V-a)
Consolările Apocalipsei, „Orizont”, Timişoara, anul XV, 2003, serie nouă, nr. 2 (1445), pp. 16-17 şi 24 (partea a VI-a)
Intelectuali şi politicieni, „Orizont”, Timişoara, anul XV, 2003, serie nouă, nr. 3 (1446), pp. 16-17 (partea a VII-a)
Cronicarii efemerului, „Orizont”, Timişoara, anul XV, 2003, serie nouă, nr. 4 (1447), pp. 16-17 (partea a VIII-a)
Călătorii prin pulbere şi dezolare, „Orizont”, Timişoara, anul XV, 2003, serie nouă, nr. 5 (1448), p. 14 şi 23 (partea a IX-a)
Utopie, deziluzie, speranţă, „Orizont”, Timişoara, anul XV, 2003, serie nouă, nr. 7 (1450), pp. 4 şi 5 (partea a X-a)

A traduce – şi a fi tradus –
este o activitate fundamentală
care ajută aşa cum puţine alte întreprinderi reuşesc să o facă, favorizează pătrunderea
în laboratorul secret
al activităţii literare, dezvăluind calităţile şi limitele unei opere.

Colaborez intens
cu traducătorii cărţilor mele,
din diferite limbi şi culturi.
Discut cu ei nu numai probleme
de imediată comprehensiune,
ci şi de atmosferă, caut să-i ajut
să parcurgă drumul pe care l-am străbătut eu însumi scriind cartea.

Iar de fiecare dată când prezint
o carte de a mea într-o altă ţară,
cu alte cuvinte
traducerea cărţii respective,
susţin că autorul textului italian
sunt eu, însă autorii textului tradus suntem doi, cu traducătorul.

Claudio Magris
(Interviu de A. C. Cionchin)