Contacte


Afrodita Carmen Cionchin, profesor de limba şi literatura română şi italiană, traducător din italiană în română şi din română în italiană în domeniul cultural, literar, publicistic, ca şi în sectorul economic, juridic, comercial, tehnic şi alte sectoare specializate.

E-mail:
Este nevoie de o identitate ironică, capabilă de a elibera
de obsesia de a se închide
şi de aceea de a se depăşi.

Ironia dizolvă frontierele rigide şi coercitive, construind, în schimb, frontiere umane, flexibile şi tenace; ironia se opune
oricărui misticism indistinct
şi oricărui totalitarism pulsional, întrucât distinge, articulează, redimensionează
şi autoredimensionează.

Ironia
este un adevărat război de gherilă împotriva emfazei viscerale
şi a minimalismului postmodern; este o virtute tandră şi puternică.

Claudio Magris
De cealaltă parte
(tr. A. C. Cionchin)