Studii culturale italo-române


Studii în volume colective

Tradiţia studiilor de limbă şi literatură română la Universitatea din Padova, în volumul Studiile româneşti în lume în 2008 vol. 2 / Romanian Studies Around the World in 2008 vol. 2, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pp. 74-88

Forme de integrare a comunităţii române din Italia, în volumul Românii din afara graniţelor ţării. Coordonate istorice şi naţionale în cadrul integrator european, Actele Simpozionului internaţional Iaşi-Cahul-Chişinău, 1-4 noiembrie 2007, Casa Editorială Demiug, Iaşi, 2007, pp. 213-221

Rapporti fra comunità romena e società italiana: forme dell’integrazione, în volumul 80 de ani de la crearea primei catedre de limba română la Roma / 80 anni dalla creazione della prima cattedra di lingua romena a Roma, Actele Colocviului italo-român, Roma, 27-28 martie 2006, Atti del Convegno italo-romeno, Roma, 27-28 marzo 2006, Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 2006, pp. 143-208

Studii, articole, interviuri cu privire la prezenţa românească în Italia după 1989

Număr special: Mioriţa la Padova. Italia: de cealaltă parte – grupaj de articole, interviuri şi anchete printre intelectualii italieni care se ocupă de cultura română: Lorenzo Renzi, Roberto Scagno, Bruno Mazzoni, Dan Octavian Cepraga, Antonello Biagini, Mario Deaglio, Alvaro Barbieri, Ervino Curtis, Paolo Donà, grupaj realizat şi tradus din limba italiană cu privire la imaginea actuală a românilor în Italia între realitate şi percepţie, în revista „Orizont”, Timişoara, anul XX, 2008, serie nouă, nr. 6 (1509), pp. 14-21

Forme de integrare a comunităţii române din Italia, în „Revista română”, Iaşi, 2008, nr. 1 (51), pp. 40-41

Forme di espressione della comunità romena in Italia: informazione e comunicazione mediatica in senso interculturale, în La lingua rumena. Proposte culturali per la nuova Europa, Atti del Convegno, Roma, 15-17 novembre 2007, a cura di Luisa Valmarin, Nicoleta Neşu, „Romània Orientale”, nr. XXI, 2008, Editura Bagatto Libri, Roma, pp. 240-253

Legături culturale italo-române: recenzii şi articole

Un tânăr septuagenar, recenzie la volumul Lorenzo Renzi, Le piccole strutture. Linguistica, poetica, letteratura (Micile structuri. Lingvistică, poetică, literatură), Bologna, Il Mulino, 2009, în revista „Orizont”, Timişoara, anul XXI, 2009, serie nouă, nr. 1 (1516), pp. 4-5 şi 13

TERESA FERRO: Fine delle lezioni, In memoriam Teresa Ferro, profesor de limbă şi literatură română la Universitatea din Udine, în revista „Orizont”, Timişoara, anul XIX, 2007, serie nouă, nr. 6 (1497), p. 21

La simbolistica del muro (pp. 30-31), Identità e frontiera (pp. 34-35), I significati dell’arché (pp.38-39), L’uccello nel volo (pp. 42-43), patru recenzii în volumul Ierofanie-Archetipi / Hierofanii-Arhetipuri, Forum Artis, L’Aquila, 2004

Hierofanii şi arhetipuri, în revista „Mozaicul”, Craiova, serie nouă, anul VII, 2004, nr. 4 (66), p. 17

Veneţieni şi români: elemente de istorie comună, în revista „Mozaicul”, Craiova, serie nouă, anul VII, 2004, nr. 1-3 (63-65), pp. 34 şi 40

Acest poemeseu
pe care-l scriu, purifică.
El reface legăturile pierdute
El developează negativele fotografice din subconştient.
Le transformă-n fotografii.
Pure. Pe cât posibil,
le duce spre Unu.
Reface necesarele legături.
Vrea să aprecieze
la justa valoare
natura sa profundă,
ce şterge pasul zilelor de afară.

Dieter Schlesak
Acest poemeseu
(tr. din germană C. Dragoste)