Studii literare şi lingvistice

Secţiunea cuprinde publicaţii care vizează trei principale direcţii de cercetare:
1. literatură comparată central-europeană, cu un interes special pentru literatura italiană şi română;
2. lingvistică romanică: limba italiană şi limba română între diacronie şi sincronie;
3. probleme de traductologie şi traducere, cu aplicaţii practice româno-italiană şi italiană-română.


Volume individuale

Limba italiană în perspectivă istorică, Editura Augusta, Timişoara, 2000, 254 p.

Studii în volume colective

Romeno, tedesco, italiano. Dieter Schlesak, l’abitante del «tra», în Alin Tat, Gilda Vălcan, Ciprian Vălcan (editori), Simţul nuanţei, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, pp. 40-45

Sequenze di letteratura triestina: Fulvio Tomizza
, în volumul omagial de Studii în onoarea Prof. Doina Derer D come devozione D come durevole, îngrijit de Roxana Utale, Editura Universitară, Bucureşti, 2009, pp. 87-98

Caratteri mitteleuropei della cultura transilvana e banatense, în volumul colectiv Per Teresa. Obiettivo Romania, Studi e ricerche in ricordo di Teresa Ferro, vol. 2, îngrijit de Giampaolo Borghello, Daniela Lombardi, Daniele Pantaleoni, Editura Forum, Udine, 2009, pp. 441-467

Motivul călătoriei în scriitura magrisiană, în volumul colectiv Cadenţa ideilor, Alin Tat, Ciprian Valcan (editori), Napoca Star, Cluj-Napoca, 2009, pp. 25-61

«Identitate de frontieră» în scriitura magrisiană, în volumul colectiv Ispita alexandrinismului, Editura Bastion, Timişoara, 2008, pp. 5-51

Stema Moldovei istorice – mit şi realitate, în volumul Românii din afara graniţelor ţării Iaşi – Chişinău: legături istorice, Casa Editoriala Demiurg, Iaşi, 2008, pp. 23-54

Memorie şi confesiune în literatura triestină din secolul XX – în volumul Cultura memoriei în Europa Centrală, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, pp. 21-44

La questione romena in „Danubio”, în volumul Claudio Magris – Ulisse di frontiera, Atti del Convegno Internazionale di Penne, 27-28 novembre 2003, Edizioni Tracce, Pescara, 2004, pp. 57-64


Studii şi articole individuale în reviste şi volume specializate

Ana Blandiana. Essere o guardare. Lo stupefacente destino dell’esistenza – în revista „Traduzionetradizione”, Quaderno internazionale di traduzione poetica, nr. 6/2011, pp.49-51

Dieter Schlesak, monografia di uno scrittore, în revista de cultură multilingvă „e89 Gazeta culturală”, Roma, nr. 8/martie 2010, pp. 39-41

Interrogazioni sull’identità di “Qualcun altro”, în revista „Philologica Jassyensia”, nr. 2/2009, pp. 99–109

„Frontieră” şi „Literatură de frontieră” la Triest, în revista „Columna 2000”, Timişoara, 2009, an X, nr. 39-40, pp. 118-122

Românii şi istro-românii, trecut şi prezent, în revista „Columna 2000”, Timişoara, 2009, nr. 37-38, pp. 121-125

Itinerari romeni nella scrittura di Claudio Magris, în Analele Universităţii „Tibiscus”, Seria Filologie şi Relaţii Publice, vol. XV, 2007-2008, Editura Augusta, Timişoara, 2008, pp. 107-139

I legami di Claudio Magris con la cultura romena (un viaggio letterario fra “Danubio” e scritti mitteleuropei), în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, nr. 9/2007, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, pp. 351-380

Europa – mit şi realitate, în „Coloana Infinitului”, revistă de cultură editată de Asociaţia culturală „Constantin Brâncuşi”, Timişoara, 2007, anul X, nr. 62 (iulie-septembrie), pp. 14-16

Le forme del “testo soggettivo” nella letteratura triestina del Novocento, în Analele Universităţii „Tibiscus”, Seria Filologie şi Relaţii Publice, volumul XIV, 2005-2006, Editura Augusta, Timişoara, 2006, pp. 57-90

Caratteri mitteleuropei della cultura transilvana e del Banato, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, n. 8/2006, Casa Editrice dell’Istituto Culturale Romeno, Bucaret-Venezia, 2006, pp. 491-512

Letteratura triestina come letteratura della crisi d’identità, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, nr. 6-7/2004-2005, Casa Editrice dell’Istituto Culturale Romeno, Bucaret-Venezia, 2005, pp. 565-583

Fulvio Tomizza – scrittore di frontiera, în revista de cultură italiană „Mosaico italiano”, anul 10, nr. 83, 11 februarie 2005, Rio de Janeiro, Brazilia, pp. 12-14

Trieste: esodo e memoria, în revista de cultură italiană „Mosaico italiano”, anul 10, nr. 83, 11 februarie 2005, Rio de Janeiro, Brazilia, pp. 9-11

«Frontiera» e «letteratura di frontiera» a Trieste, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, n. 3/2004, Casa Editrice dell’Istituto Culturale Romeno, Bucarest, 2004, pp. 401-425

Timişoara – città mitteleuropea, Analele Universităţii „Tibiscus”, Vol. XII-XIII (2003-2004), Seria Filologie şi Relaţii Publice, Editura Augusta, Timişoara, 2004, pp. 108-134

La città mitteleuropea. Timişoara e Trieste – un possibile paragone, în Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, anno 5 (2003), Casa Editrice Enciclopedica, Bucarest, 2003, pp. 340-366

Rapporto «centro» versus «provincia» nello spazio mitteleuropeo. Il «caso Trieste», în Quaderni della Casa Romena di Venezia, n. 2/2002, Casa Editrice Enciclopedica, Bucarest, 2003, pp. 266-297

Trieste, un caz interesant de interferenţă, Actele Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului: ediţia a VI-a, Suceava, 2001, în seria de volume Limbaje şi comunicare, VI, partea I, Editura Universitară, Suceava, 2003, pp. 73-95

Reflexe onomastice ale prezenţei italiene în Banat, în „Studii şi Cercetări de Onomastică” (SCO), Editura Universitară, Craiova, 2001, pp. 165-177

Terminologia juridică latină şi reflexele ei în limba română, Revista Facultăţii de Drept a Universităţii “Tibiscus” din Timişoara, anul II, nr. 1-2, Editura Augusta, Timişoara, 2000, pp. 245-256

Elementele germanice din limba italiană, în Analele Universităţii „Tibiscus”, Seria Filologie şi Relaţii Publice, Vol. VIII, Fascicula a II-a, Editura Augusta, Timişoara, 1999, pp. 23-42

Latină şi italiană. Elemente de continuitate, în Revista Facultăţii de Drept a Universităţii “Tibiscus”, anul I, nr. 1, Editura Augusta, Timişoara, 1999, pp. 145-150

A scrie înseamnă şi a vedea,
a percepe obiectivitatea lumii
şi a te recunoaşte în ea.
În acest sens,
a scrie seamănă cu a călători.

De la cel mai mare roman
al tuturor timpurilor, Odiseea, călătoria şi naraţiunea
sunt inseparabile,
aproape interschimbabile;
orice călătorie este o odisee, experienţa sensului
sau a absurdităţii vieţii,
a posibilităţii imposibilităţii
de a-ţi forma propria identitate
în confruntarea cu varietatea lumii.

Viaţa este o călătorie;
la fel şi povestea ei,
care şi ea se desfăşoară în timp
şi are de-a face cu trecerea
şi cu moartea.

Claudio Magris
(tr. din italiană A. C. Cionchin)