Biografie

Afrodita Carmen Cionchin, născută în 1973, italienistă, românistă şi traducătoare. Licenţiată a Universităţii de Vest din Timişoara, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, specializarea Filologie clasică (1997) şi specializarea Limba şi Literatura Română - Limba şi Literatura Italiană (2001). Absolventă a Masterului în „Limba Română în sincronie şi diacronie” (1998). Doctor în Filologie „magna cum laude” al Universităţii din Bucureşti (2005).

A creat şi conduce, din 2011, revista bilingvă on-line „Orizzonti culturali italo-romeni / Orizonturi culturale italo-române”, înregistrată în Italia cu ISSN 2240-9645 şi accesibilă la cele două site-uri www.orizzonticulturali.it şi www.orizonturiculturale.ro. Cu ocazia primei ediţii a Confindustria România Awards For Excellence 2014, care a avut loc la Bucureşti în 16 decembrie 2014, i-a fost conferit Premiul pentru Cultură pentru „activitatea de traducătoare şi cercetătoare şi pentru revista bilingvă on-line pe care a fondat-o şi o conduce, «Orizonturi culturale italo-române», important instrument de comunicare pentru promovarea, în Italia, a principalelor valori culturale româneşti şi a imaginii României şi românilor, ca şi a culturii italiene în România”.

Traducătoare de limba italiană cu publicaţii – în reviste, volume, interviuri, studii şi exegeze literare – din scriitori de seamă ai secolului XX, printre care: Claudio Magris, Umberto Eco, Umberto Saba, Italo Svevo, Scipio Slataper, Primo Levi, Carolus Cergoly, Giuliana Morandini etc.

Membră în Asociaţia Italiană de Românistică / Associazione Italiana di Romenistica (din 2003) şi a Societăţii de Studii Române „Miron Costin” de la Universitatea din Padova (din 2003). Colaboratoare la varii publicaţii culturale şi ştiinţifice din România (revista „Orizont” şi „Analele” Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, revista „Philologica Jassyensia” şi „Revista Română” din Iaşi etc.) şi Italia (revista „Romània Orientale” de la Universitatea „La Sapienza” din Roma, „Annuario” şi „Quaderni della Casa Romena di Venezia”, cele două publicaţii ştiinţifice ale Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia etc.).

Burse de cercetare la Biblioteca Naţională „Vittorio Emanuele II” din Roma (1997), Centrul Internaţional de Plurilingvism, Universitatea din Udine (1998) şi Universitatea din Triest (bursă doctorală, 2001-2002), ca şi la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică din Veneţia (bursa de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală „Nicolae Iorga”, 2002-2004), precum şi sub egida Consiglio Nazionale delle Ricerche (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice) din Italia (bursă postdoctorală, 2004-2005), cu proiecte privind interferenţele culturale italo-române prin prisma abordărilor comparative şi interdisciplinare.

Activitate de predare universitară – limba italiană şi limba latină (Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, 1997-2001), ca şi limba română (Universitatea de Studii din Padova, 2003-2010), activitate de cercetare, activitate ştiinţifică, activitate de traducere şi translaţie din italiană în română şi din română în italiană în domeniul cultural, literar şi publicistic, ca şi în sectorul economic, juridic, comercial, administrativ, tehnic.

 

 

Întâlnirea cu locul din care veniţi
a constituit pentru mine
o experienţă de neuitat.
Am fost în România de mai multe ori, însă prima dată am văzut
numai Timişoara.
A fost o intrare într-un spaţiu
care în acelaşi timp îmi confirma, dar îmi şi modifica perspectiva.

Am şi acum prezentă în memorie imaginea clădirilor istorice
ale oraşului – Piaţa Unirii
în care domneşte,
ca în toate pieţele Mitteleuropei, monumentul Trinităţii –
era ca şi cum m-aş fi întors
în Europa familiară mie, dar, totuşi, pătrundeam într-o lume nouă, diferită, încercând să identific
acele elemente
despre care citisem în literatură.

Claudio Magris
(Interviu de A. C. Cionchin)