Afrodita Carmen Cionchin

Italienistă, românistă şi traducătoare.
Membră în Asociaţia Italiană de Românistică şi a Societăţii de Studii Române „Miron Costin” de la Universitatea din Padova, alături de activitatea de cercetare şi de predare colaborează la diferite publicaţii culturale şi ştiinţifice din România şi Italia.
A creat şi conduce, din 2011, revista bilingvă on-line „Orizzonti culturali italo-romeni / Orizonturi culturale italo-române”, înregistrată în Italia cu ISSN 2240-9645 şi accesibilă la cele două site-uri www.orizzonticulturali.it şi www.orizonturiculturale.ro, pentru care a primit Premiul pentru Cultură la Confindustria România Awards For Excellence 2014.


îi invităm pe toţi prietenii acestui site
să urmărească revista on-line

ORIZZONTI CULTURALI ITALO-ROMENI
ORIZONTURI CULTURALE ITALO-ROMÂNE

După cum ştiu cei care au onorat acest site cu vizita lor, din decembrie 2010 atât această pagină cât şi alte secţiuni au fost în mod oportun adaptate pentru a găzdui publicaţia bilingvă „Orizzonti culturali italo-romeni / Orizonturi culturale italo-române”.

Acest proiect editorial, desfăşurat timp de un an în acest spaţiu în fază experimentală, este acum structurat într-o revistă on-line cu aceeaşi denumire şi o configurare mai articulată, accesibilă clicând pe logo-ul de mai jos care o reprezintă. Gratitudinea noastră se îndreaptă către toţi cei care, în cursul anului 2011, şi-au exprimat aprecierea şi şi-au manifestat solidaritatea participând cu texte, interviuri, publicaţii la realizarea unui proiect care a devenit un bun comun în slujba cunoaşterii şi a comunicării culturale între Italia şi România.

Schimbarea intermediară
Într-adevăr există oameni
care trăiesc în intermediaritate
În nici o ţară nicăieri
Şi nimic la orizont
şi, totuşi, pe pământ.
Nu eşti neamţ în Germania
Nu eşti italian în Italia
Nu eşti român în România
În Germania eşti italian
În Italia un român
În România un neamţ

Dieter Schlesak
Prieteni, da, şi eu îi cunosc
(tr. din germană C. Dragoste)